Õnnistamine

Tegemist on tänu- ja õnnistuspalvusega, millega väljendatakse oma veendumust, et kõik hea and tuleb Jumalalt ja parim elu on koos Temaga.

Sageli soovitakse õnnistamise talitust ka anomaalsete nähtuste puhul. Taolisel juhul tuleb rõhutada, et tegemist ei ole maagilise toiminguga, mis nö kurjad vaimud või muud seletamatud ja halvad asjad kohe minema ajab. Esmalt tuleb korda ajada iseenda jumalasuhe: minna ristimisele ja leeriõnnistamisele, hakata lugema pühakirja ja palvetama ning elama kristliku õpetuse kohaselt.

Õnnistamiseks tuleks ühendust võtta oma kodukoha kogudusega ja leppida kokku vaimulikule sobilik aeg.