Armulaud

Armulaud on luterliku kiriku teine sakrament. Seal võtab inimene pühitsetud armulaua leiva ja veini kujul vastu Jeesuse Kristuse ihu ja verd, s.t teda ennast. Armulaud on erinevalt ristimisest mitmekordne sakrament ja sellest on soovitatav osa võtta nii sageli kui võimalik. Armulaud on kirikuliikme vaimulik teemoon, roog, mis on vajalik, et kasvada Jumala tundmises ja kogemises.

 

Kes võib armulauale tulla?

Armulauale võib tulla iga ristitud ja konfirmeeritud kiriku liige. On oluline, et inimene oleks teadlik, millega on armulaua puhul tegemist. Ristitud laps võib tulla armulauale koos oma vanemate või ristivanematega, kui talle on selgitatud armulaua tähendust. Armulauale võib ristitud ja konfirmeeritud kiriku liige minna igasse luterlikku kirikusse Eestis ja välismaal. Armulaud ei maksa midagi.

 

Kuidas armulauda vastu võtta?

Armulaua vastuvõtmiseks on erinevaid viise ja vahel sõltuvad need koguduse tavadest. Enamasti tullakse luterlikes kirikutes armulauaks altari ette ja põlvitatakse. Suurema rahvahulga puhul toimub armulaua jagamine vahel ka elavas järjekorras.

Armulaualeiva võib lastada vaimulikul asetada keelele või käele. Käele asetatud leib asetatakse oma käega suhu või kastetakse karikasse ja asetatakse seejärel suhu. Oluline on olla armulaual keskendunud ja käituda väärikalt.