Dokumendid

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Pilistvere Andrease kogudus on osa ühest, pühast üleilmsest ja apostlikust kirikust, mille eesmärk on juhtida inimesi pääsemisele ja tõe tundmisele.

Maj.aasta aruanne 2012

Maj.aasta aruanne 2013

Maj.aasta aruanne 2014

Maj.aasta aruanne 2015

EELK Pilistvere kogudus lähtub oma projekti alastes tegevustes kodanikuühenduste eetikakoodeksist