Laulatus

Laulatus on kiriklik abielu sõlmimise tseremoonia, millega mees ja naine võtavad üksteist tunnistajate ning Jumala palge ees vastu abikaasadeks. Laulatus toimub kas kirikus, kabelis või mõnes muus sobilikus paigas. Vabas õhus toimuvate laulatuste puhul tuleb arvestada ilmastiku ning talituse kuuldavuse ja nähtavusega.

 

Keda saab laulatada?

Laulatuse eeltingimuseks on, et nii mees kui naine oleksid eelnevalt ristitud ja konfirmeeritud. Kõik muud tingimused lähtuvad Eesti Vabariigis kehtivast abieluseadusest. Laulatusele eelneb vaimuliku kohtumine noorpaariga ja vaimulikul on alati võimalus laulatusest keelduda, kui ta näeb, et laulatuse soovijad ei ole selleks sammuks valmis. Kui paaril on seljataga eelnevalt lahutatud abielusid, võtab vaimulik suurema tähelepanuga kuulata, mida inimesed abielust arvavad ja kas nad mõistavad abielusuhte tähendust. Laulatusele võib eelneda eraldi kihlus, millega pruutpaar annab avalikult teada oma abiellumise soovist. Kihlust saab ka abiellumisplaanide luhtumisel tühistada.

 

Kes saab laulatada?

Laulatada saab ainult vaimulik. Laulatussooviga on sobilik pöörduda elukohajärgse luterliku koguduse õpetaja poole ja rääkida abielusoovist temaga. Kui laulatus ei toimu oma koguduse kirikus, tuleb kokku leppida sealse koguduse ja vaimulikuga, kelle piirkonnas laulatuskoht asub.

Abielu saab riiklikult registreerida vaimulik, kellele on antud perekonnaseisuametniku õigused. Taoliste õigustega vaimulik saab koos laulatustalitusega sõlmida ka riikliku abielu. Eraldi registreerimisel saab laulatustalituse toimetada vaid pärast registreerimist.

 

Kui palju laulatus maksab?

Laulatus nagu muudki kiriklikud talitused on annetuse eest. Paljudes kogudustes on soovituslik annetusesumma koguduse juhatuse poolt fikseeritud. Lisaks laulatusega seotud kuludele (kiriku kasutamine, organist, vaimuliku ja perenaise töö) tuleb arvestada riikliku registreerimise puhul ka riigilõivuga.

 

Abielu aastapäev

Abielu aastapäevad on tänupühad koos oldud aja eest. Hõbe-, kuld- ja muid pulmi on paslik pühitseda nii laulatatud paaridel, kui ka laulatamata abielude puhul. Viimasel juhul toimub koos tänutalitusega abielu õnnistamine ning selle eelduseks on, et abielupaar on ristitud ja konfirmeeritud.