Ajaloost

Pilistvere kogudus

Misjonitöö alguseks loetakse 1222. aastat, sellest annab tunnistust aastaarv kiriku torni müürikivil. Esimest alalist preestrit on mainitud 1234. aastal. Kivikirik arvatakse olevat rajatud XIII sajandi kolmandal veerandil kindluskirikuna. 17. sajandil algupoolel Poola–Rootsi sõdades sai Pilistvere kirik tugevasti kannatada. Aastast 1624 on kirikukirjades järgnev otsus: “Püha Andrease kirikul on müürid terved ja ei teeks suurt raha kirik uuesti üles ehitada.”
Ehitus algas alles 1641. aastal ja jätkus etappidena pea sajandi. Kiriku kantsel on Tartu meister Thomas Öhmanni töö aastast 1686. Altarimaali “Kolgata” (1901) autor on baltisaksa kunstnik Sally von Kügelgen. Romantilise kõlavärvinguga orel on valminud Wilhelm Saueri töökojas 20.sajandi alguses
Põhjasõjas sai Pilistvere kirik taas tugevalt kannatada. Aaastast 1713 leiame kirikukirjadest märkme: “15. augustil on kiriku laudkatus, tänu Jumalale, valmis saanud.” Hoone oli katuseta olnud 10 aastat.
1835. aasta 29. augustil langes kiriku katus kokku, sest sarikad olid mädanenud. Kokkulangenud katuseosa kaeti esialgu õlgedega, paari aasta pärast pandi sindlikatus. 1855. aasta 10. mai pikne süütas kiriku põlema. Tules hävis torni puuosa ja katus. Juba järgmisel aastal ehitati kirik uuesti üles, pühakoda sai kõrge sihvaka torni, mis on nüüd endisel kujul taastatud.
Pilistvere on paik, algas eesti taassünd. 20. augustil 1988 loodi siin Ida-euroopa esimene mitte-kommunistlik partei – Eesti Rahvuslikkuse Sõltumatuse Partei. 2. novembril 1988. aastal, hingedepäeval alustati kommunistliku genotsiidiohvrite memoriaali rajamist talgutega. Memoriaali keskmes on murekivide kangur, kuhu on toodud kive igast Eesti kihelkonnast ja ka paljude väliseestlaste poolt. Memoriaalialal on jõudsalt arendatud parki, kus on rajamisest alates istutatud üle 1000 puu, lisaks on võsast välja puhastatud vana kiriku ja pastoraadi park. Memoriaali kolmas osa on muuseum, mis on planeeritud monumentaalsesse rehehoonesse kalmistu kõrval, kuid on raha puudusel välja ehitamata.
Heade toetajate abiga on Navesti jõe soostunud ja võsastunud luha asemel rajatud ilus tehisjärv saartega, mille kaldale põliste tammede vahel taastatud ajalooline Pilistvere koguduse pastoraat. Vanad võlvkeldrid olid säilinud, kuid hoone ise jäi nõukogude ajal varemetesse. 1687 aastal toimus Pilistvere pastoraadis piiblikonverents, mida filoloogid nimetavad esimeseks eesti keele konverentsiks.

Üle 20-ne aasta vedas Pilistvere ja Eesti taassündi meelekindlalt karjane Vello Salum. Praegu teenib kogudust vikaarvaimulik Andres  Aaste.

Pilistvere kiriku ajalugu

Loe lisa Pilistvere kiriku uuringutest.